Productgroepen

Grond-, Weg- en Waterbouw

GWW omvat een groot aantal disciplines in deze bouwtak zoals de bouw van dijken, bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw.

Grond-, Weg- en Waterbouw

Drukleiding HDPE en PVC

Drukleidingen worden toegepast daar waar het medium door middel van een pomp onder druk wordt getransporteerd, zoals bij pers-riolering, chemische vloeistoffen in de industrie, brandblusleidingen of beregening.

Drukleiding HDPE en PVC

Huis en installatietechniek

Doorvoeren voor Nuts-, riolering- en ventilatie leidingen

Huis en installatietechniek

Groen en sport

Groen en sport hebben betrekking op het verzorgen van beplanting door middel van beluchting en het aanleggen van sportvelden.

Groen en sport

Kabelbescherming

Producten ter bescherming van data, telecommunicatie, gas, water, energie en overige kabels en leidingen.

Kabelbescherming

Diversen

Overzicht van klantspecifieke producten en toepassingen.

Diversen